Տառ. չափ

Կառավարում


Տեղեկություններ 2018թ. դեկտեմբերի 9-ի
Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ

Դիտորդական առաքելություն իրականացնող տեղական հասարակական կազմակերպություններ Պատգամավորի թեկնածուների գույքի և եկամուտների հայտարարագրերը
Տեղեկություններ գրանցված կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների, ընտրական ցուցակների, հայտարարագրերի վերաբերյալ
Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Տեսահոլովակներ
Ձեռնարկներ, ուղեցույցեր
Էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը

ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայք www.elections.am