Տառ. չափ

Կառավարում

ՀԱՆՐԱՔՎԵ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ


Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի հրամանագիրը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվե նշանակելու մասին

Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր N67 (1156), 9 հոկտեմբերի 2015

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՆԱԽԱԳԻԾ)

Հրապարակվել է.
- 13 հոկտեմբերի 2015թ. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր» Հատուկ թողարկում
- 15 հոկտեմբերի 2015թ. Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայք (հասցե http://www.azdarar.am)
- 16 հոկտեմբերի 2015թ. «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ, թիվ 185 (6231)


Փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը

ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայք www.elections.am