Տառ. չափ

Կառավարում


Տեղեկություններ 2017թ. ապրիլի 2-ի
Ազգային ժողովի ընտրությունների վերաբերյալ


Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների (կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի) ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` կենտրոնական գանձապետարան 900018177015

Ձեռնարկներ, ուղեցույցեր
Էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Հայտեր, ցուցակներ, հավատարմագրման ցանկեր

Հայտարարագրեր

Download     Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը

ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայք www.elections.am