Տառ. չափ

Կառավարում

Հանրապետության Նախագահի ընտրության օրվա մասին
Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հաղորդագրությամբ հանդես է եկել 08.12.2012թ.-ին

Download    Download Ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը

 •  Download Հինգ քառակուսի մետրը գերազանցող արտաքին գովազդային վանականերում քարոզչական պաստառներ փակցնելու իրավունքը համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցող կոսակցությունների միջեվ բաշխման արդյունքները

 •  Download Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2013 թվականի փետրվարի 18-ի ընտրությունների տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում հաձնաժողովների նախագահների եվ քարտուղարների պաշտոնների բաշխումն Ազգային ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների միջեվ
   Download Էլեկտրոնային ձևաթուղթը

 •  Download ՀՀ ընտրողների ցուցակները՝ ներբեռնման հնարավորությամբ www.police.am

 • DownloadՏեղամասային կենտրոնները և դրանց գտնվելու վայրերը

 • DownloadՏեղեկատվություն Հանրապետության Նախագահի թեկնածուներին տրամադրելու համար 5 քառակուսի մետրը գերազանցող մակերեսով վահանակների քանակի, մակերեսների, դրանց գտնվելու վայրերի և վարձավճարների վերաբերյալ

 • DownloadՀինգ քառակուսի մետրը գերազանցող մակերեսով արտաքին գովազդային վահանակներում քարոզչական պաստառներ տեղադրելու հայտի էլեկտրոնային ձևաթուղթը

 • Download Էլեկտրոնային եղանակով քվեարկող ընտրողների ցուցակը

 • Տեղեկատվություն Հանրապետության Նախագահի թեկնածուների առաջադրումների վերաբերյալ

 •  DownloadՆախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում վերգետնյա եթերային հեռարձակում իրականացնող հեռուստաընկերությունների, ռադիոընկերությունների կողմից Հանրապետության Նախագահի թեկնածուների համար հավասար պայմանների ապահովման գնահատման մեթոդաբանությունը      ՀՌԱՀ

 • Տեղեկատվություն Հանրապետության Նախագահի թեկնածուներին անվճար հիմունքներով տրամադրվող դահլիճների և այլ շինությունների վերաբերյալ
   Downloadքաղաք Երևան      ՀՀ մարզեր

 • Տեղեկատվություն քարոզչական պաստառներ փակցնելու համար 10 000 և ավելի ընտրող ունեցող համայնքներում առանձնացված անվճար տեղերի վերաբերյալ
   Downloadքաղաք Երևան      ՀՀ մարզեր

 •  DownloadՀՀ արդարադատության նախարարությունը ՀՀ նոտարական պալատի հետ համատեղ տեղեկացնում է...

 •  Download Նախընտրական քարոզչության ժամանակահատվածում նախընտրական քարոզչության համար տրամադրվող վճարովի եթերաժամի սակագները

   Download Ներբեռնել      ՀՌԱՀ

 •  DownloadՏեղեկատվություն ՀՀ ԱԺ խմբակցությունների կողմից ՀՀ ԿԸՀ վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունում նշանակված աուդիտորների վերաբերյալ

 • Ընտրություններին մասնակցող թեկնածուների ընտրական գրավի մուծման հաշվի համար` ՀՀ կենտրոնական բանկ 103007500103

  Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի թեկնածուների գրանցման փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր


  ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայք www.elections.am